Nová cena za teplo od 1. května 2022

Lucie Rachačová
Lucie Rachačová
25.04.2022

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat o dalších změnách, které nastaly na trhu se zemním plynem po vypuknutí války na Ukrajině, a které bohužel mají přímý dopad do výsledné ceny za teplo. Zemní plyn se stal strategickou surovinou, jehož cena je silně ovlivňována nejistotou spojenou s probíhající válkou a s ní spojenými protiruskými sankcemi, ať již zavedenými, či zamýšlenými. Ceny plynu a elektřiny na trhu po podzimním již tak dramatickém nárůstu dále stoupají a v současné době nakupujeme obě komodity za ceny převyšující lednovou cenovou hladinu. Již dříve jsme se rozhodli, že pro zachování přijatelné ceny tepla promítneme zvýšené náklady na plyn a elektřinu do ceny tepla pro zákazníky jen částečně a to i za cenu toho, že to pro naši společnost bude v letošním roce znamenat mnohamiliónové ztráty v hospodaření. Jakkoliv tento náš postoj nadále platí, není nadále možné, aby naše společnost nesla další ztráty vyplývající z výše popsané situace. Za těchto okolností jsme proto nuceni zpracovat nové kalkulace cen tepla, které pokračující negativní vývoj na trhu s plynem odráží. Podotýkáme, že i nadále však nese naše společnost ztrátu několik set Kč na každý dodaný jeden GJ tepla.

Od 1. 5. 2022 je cena tepla na základě výše uvedených skutečností stanovena ve výši 985 Kč/GJ bez DPH.

Činíme veškeré kroky ke stabilizaci ceny a nakupujeme zemní plyn již na rok 2023 s cílem zajistit co nejlepší cenu tepla. Hledáme další úspory s cílem zachování výhodnosti a spolehlivosti našich dodávek. Věříme, že současná krize na trhu se zemním plynem v dohledné době pomine a situace se opět uklidní.

Děkuji Vám za Vaše pochopení pro nastalou situaci.

Aleš Hrnčál, dipl. ekonom
Jednatel společnosti

 

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

Čtyři roky stabilní ceny tepla

Před čtyřmi roky jsme se rozhodli razantně snížit cenu tepla pro naše zákazníky v Rokycanech a ve Zbirohu. Předcházela tomu rozsáhlá opatření zejména ve formě investic do modernějších a úspornějších…

Lucie Rachačová 09.08.2021

Nový zákaznický portál

V rámci zkvalitňování našich služeb zákazníkům jsme připravili nový zákaznický portál provázaný s naším provozně-ekonomickým systémem eSada. Naši zákazníci registrovaní v tomto systému si mohou zobrazit nebo dokonce stáhnout smluvní…

Aleš Hrnčál 01.09.2022