Havarijní linka 800 778 833

Zákazník

Zvažujete odběr tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem?

Kontaktujte nás na uvedených telefonních číslech, emailem nebo nás navštivte v sídle naší firmy. Sdělte nám Vaše požadavky a my prověříme existenci sítí v místě Vámi požadovaného odběru a poté společně s Vámi projednáme termín a způsob realizace přípojky a odběrného místa. Dodávky tepla z  CZT jsou výhodné, pohodlné a prospívají čistému vzduchu ve Vašem městě!

Mohu si zatopit kdykoliv chci, bez ohledu na roční období?

Tepelnou energii dodáváme do bytových domů po celých rok pro přípravu teplé vody. U vytápění se řídíme požadavky našich odběratelů. Vytápění jsme připravení zahájit, ukončit nebo upravit parametry kdykoli dle Vašeho přání – stačí když nám zavolá, nebo pošle e-mail příslušná odpovědná osoba (předseda SVJ, správce domu, apod.). Naprostá většina zásobovaných objektů je připojena na náš centrální dispečink a změna režimu provozu je tak otázkou několika minut.

Porucha dodávky tepla a teplé vody

Může se stát, že při rekonstrukcích sítě či z důvodu nenadálé poruchy není dodávka tepla či teplé vody podle smluvních parametrů. Pakliže se potřebujete informovat o předpokládané délce přerušení dodávky nebo nás chcete na cokoliv upozornit, volejte na naši bezplatnou havarijní linku 800 77 88 33!

Reklamace vyúčtování

Myslíte si, že máte chybu ve vyúčtování za odebrané teplo či teplou užitkovou vodu, nebo se potřebujete dotázat na jednotlivé položky faktury? Pak se prosím obraťte e-mailem na kontakt uvedený na faktuře:

ljuba.wylezekova@teplobohemia.cz – středisko Rakovník

sreiberova@teplobohemia.cz – středisko Rokycany

Ceník tepelné energie

právě pro Vás připravujeme