Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů

Používáme Vaše údaje pouze v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (jako např. GDPR, zák. č. 110/2019 Sb.) a těmito pokyny k ochraně osobních údajů, abychom Vám mohli poskytovat Vámi požadované produkty, služby a servis. Zpracování Vašich údajů nad tento rámec budeme provádět pouze s Vaším souhlasem nebo na základě převažujícího oprávněného zájmu na naší straně, nebo budeme Vaše údaje používat pouze v anonymizované formě.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nám můžete poslat elektronicky na e-mailovou adresu rakovnik@teplobohemia.cz. Pokud od nás dostáváte e-mailem reklamu, můžete Vás souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat ještě komfortněji, a to tak, že kliknete na odkaz obsažený v tomto e-mailu a budete postupovat podle dalších instrukcí.

Práva zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů

Zásadně Vám přísluší právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud byste byli toho názoru, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme české nebo evropské právo ochrany osobních údajů, žádáme Vás, abyste se s námi spojili, abychom mohli objasnit případné dotazy.

Za účelem uplatňování Vašich práv kontaktujte prosím:

Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.
Havlíčková 25/83
269 01 Rakovník
rakovnik@teplobohemia.cz

Zakladni_pravidla_ochrany_osobnich_udaju