Služby

Našim zákazníkům poskytujeme veškeré služby související s teplem a teplou vodou. Naším cílem je zajistit našim zákazníkům vše, co mohou v této oblasti potřebovat.

Dodávky tepla a teplé vody

Teplo a teplou vodu dodáváme z vlastních i pronajatých kotelen všech typů – domovní, blokové i rozsáhlé systémy centrálního zásobování. Naším cílem je vždy maximální komfort dodávek za příznivé ceny. Veškeré naše kotelny jsou vybavené připojením na nepřetržitý dispečink nebo hlášením poruchových stavů – jsme tak schopni okamžitě reagovat na poruchy i na požadavky našich zákazníků.

Provozování domovních i průmyslových kotelen

Pro některé naše zákazníky zajišťujeme provozování jejich vlastních kotelen bez dodávek energií. V této oblasti nabízíme širokou škálu služeb dle požadavků konkrétního zákazníka – obsluhu kotelny, dohled přes dispečink, vedení denních záznamů, běžnou údržbu, pohotovostní službu, veškeré administrativní úkony, zajišťování oprav, přípravu revizních plánů, odborných prohlídek, atd.

Dodávky a montáž termostatických ventilů

Termostatické ventily na topných tělesech jsou základním prvkem vnitřních rozvodů tepla a je nutné zajistit jejich bezchybnou funkčnost. Provádíme nejen dodávky a montáže termostatických ventilů a hlavic různých typů ale i jejich servis, nastavení, diagnostiku a případnou výměnu.

Dodávky a montáž rozdělovačů topných nákladů

Rozdělovače topných nákladů jsou elektronické přístroje instalované na každé topné těleso v daném objektu. Tyto přístroje průběžně sledují odběr tepla v kalendářním roce. Po jeho skončení jsou dálkově odečteny a na základě těchto měření jsou náklady na vytápění rozúčtovány na jednotlivé prostory v domě (například jednotlivé byty). Dodáváme a montujeme špičkové rozdělovače topných nákladů české firmy Apator Metra.

Výroba elektrické energie

Vysokoúčinná elektřina z plynových kogeneračních jednotek, která je částečně využívána pro vlastní spotřebu kotelny, ale především je dodávána do distribuční sítě elektřiny dle operativních požadavků obchodníka na řízení obchodní odchylky.

Měření teplé a studené vody – bytové vodoměry

I bytové vodoměry jsou povinným vybavením bytových domů a slouží k rozúčtování nákladů na studenou i teplou vodu mezi jednotlivé byty a ostatní prostory v domě. Dodáváme a montujeme bytové vodoměry klasické bez dálkového odečtu i s radiovými adaptéry pro odečet na dálku bez vstupu do bytů. I tyto přístroje dodáváme v nejvyšší kvalitě firmy Apator Metra.
Pro montáž vodoměrů a kalorimetrů jsme certifikovanou a autorizovanou firmou registrovanou u Českého metrologického institutu – osvědčení o proškolení Apator, osvědčení o registraci ČMI.

Rozúčtování nákladů na teplo a vodu

Pro naše zákazníky provádíme i kompletní zpracování údajů získaných z rozdělovačů topných nákladů i bytových vodoměrů – rozúčtování nákladů na jednotlivé byty či nebytové prostory. Výstupem této služby jsou vyúčtovací listy pro jednotlivé prostory. Tyto listy obsahují podrobné informace a výpočty nákladů a slouží jako příloha k ročnímu vyúčtování nákladů na energie a ostatní služby v bytových domech, ale i v nebytových budovách, kde je více nájemníků.

Snímkování termokamerou – tepelné ztráty

Diagnostika tepelných ztrát a mostů se provádí v topném období. Jejím cílem je nasnímat vnější obálku budovy a určit místa, kudy uniká teplo z budovy. Lze tak odhalit nejen chyby v zateplení budovy ale i různé stavební defekty jako praskliny ve zdivu, vlhké oblasti a podobně. Snímkování termokamerou je ideálním podkladem pro zpracování návrhu stavebně-technických úprav budovy, případně může být pádným argumentem při návrhu zateplení. Termokamerou lze provést i speciální diagnostiku jako vyhledávání úniků topného média ve zdech nebo defektů podlahového vytápění.