Připojili jsme nový bytový dům v Rakovníku

Lucie Rachačová
Lucie Rachačová
04.01.2021

V Rakovníku na sídlišti Pod Nemocnicí jsme připojili jeden z posledních domů, které ještě nebyly napojeny na náš systém CZT. Připojení tohoto domu bylo poněkud specifické, neboť ho bylo nutné realizovat ve velice krátkém čase. Naštěstí bylo možné ho připojit vnitřním rozvodem ze sousedního domu a nebylo tak třeba realizovat venkovní přípojku, jejíž administrativní příprava by znamenala značné prodloužení realizace. Tato realizace byla pro nás i příležitostí osadit nový typ předávací stanice od nového dodavatele. V současnosti již zásobujeme dům teplem i teplou vodou a zařízení funguje bezchybně.

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

Nový zákaznický portál

V rámci zkvalitňování našich služeb zákazníkům jsme připravili nový zákaznický portál provázaný s naším provozně-ekonomickým systémem eSada. Naši zákazníci registrovaní v tomto systému si mohou zobrazit nebo dokonce stáhnout smluvní…

Aleš Hrnčál 01.09.2022