Nová cena tepla platná od 1.3.2022

Lucie Rachačová
Lucie Rachačová
10.02.2022

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat o změnách, které nastaly na trhu s plynem a elektrickou energií a budou mít dopad do výsledné ceny za teplo. Dne 11. 1. 2022 nám  dodavatel zemního plynu a elektrické energie, společnost Lumius, nečekaně sdělil, že s okamžitou platností ukončuje dodávky obou komodit. Stalo se tak přesto, že naše společnost měla řádně a včas ceny nasmlouvané a potvrzené. Téměř ze dne na den jsme se ocitli bez dodavatele plynu a elektrické energie a byli nuceni urychleně zajistit nové dodavatele. Jak jistě víte, ceny plynu a elektřiny však během podzimu neúměrně vzrostly a v současné době musíme nakupovat obě komodity za ceny několikanásobně vyšší.

Za těchto okolností jsme proto museli zpracovat nové kalkulace cen tepla. Rozhodli jsme se, že pro zachování příznivé ceny tepla promítneme zvýšené náklady na plyn a elektřinu do ceny tepla jen částečně, a to i za cenu toho, že to pro naši společnost bude v letošním roce znamenat mnohamiliónové ztráty v hospodaření.

Od 1.3.2022  je cena tepla na základě výše uvedených skutečností stanovena ve výši 790 Kč/GJ bez DPH (869 Kč/GJ s DPH).

Plné promítnutí zvýšených nákladů na plyn a elektřinu do ceny tepla by vedlo ke  skokovému zvýšení ceny tepla a tím k výraznému finančnímu zatížení vás, našich zákazníků. Jen pro představu, pokud bychom plně promítli zvýšení cen plynu a elektřiny do ceny tepla, cena tepla by vzrostla navíc o 290 Kč/GJ, tedy celkem na 1.080 Kč/GJ bez DPH.

I nadále činíme veškeré kroky k minimalizaci cenových dopadů a hledáme úspory s cílem zachování výhodnosti a spolehlivosti našich dodávek. Věříme, že současná krize na trhu se zemním plynem v dohledné době pomine, situace se stabilizuje a bude možné nadále pokračovat za oboustranně přijatelných podmínek.

Děkuji Vám za Vaše pochopení pro nastalou situaci.

Aleš Hrnčál, dipl. ekonom

Jednatel společnosti

Oznámení společnosti Lumius, spol. s.r.o. o ukončení dodávky elektřiny a plynu

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

Změna bankovního účtu

Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vám oznámili změnu bankovního účtu naší společnosti. Nové číslo účtu je 500 200 7479 / 5500. Napříště směřujte prosím veškeré své platby, včetně zálohových plateb, na…

Aleš Hrnčál 14.01.2023