Výstavba kogenerační jednotky Pátek je zahájena!

Lucie Rachačová
Lucie Rachačová
16.11.2021

Na kotelně Pátek v Rokycanech byla zahájena výstavba kogenerační jednotky pro společnou úspornou výrobu elektrické energie a tepla. V rámci tohoto projektu bude do kotelny nainstalována kogenerační jednotka Tedom Quanto 400 o elektrickém výkonu 400 kW a maximálním tepelném výkonu 478 kW. Technologie bude také doplněna o akumulační nádrž na teplo o objemu 40 m3. Elektrický výkon bude pak vyveden do vysokonapěťové trafostanice vzdálené 245 m. Uvedení do provozu je předpokládáno počátkem příštího roku.
Investorem projektu je společnost ČEZ Energo, naše firma pak poskytla potřebný prostor v kotelně a bude z kogenerace odebírat teplo pro své zákazníky v lokalitě Pátek / Železná. Kogenerační jednotky představují úsporné a flexibilní energetické řešení, které významným způsobem přispívá i ke stabilizaci elektrické sítě v České republice. Pro svou vysokou účinnost jsou též považovány za ekologicky šetrný způsob výroby elektřiny a tepla na úrovni obnovitelných zdrojů. Našim zákazníkům pak přináší další stabilizaci cen tepla.

Sdílejte článek

Pinterest

Podobné články

Vše nejlepší…

Vážení zákazníci, vážení dodavatelé, přátelé, dovolte, abychom vám srdečně poděkovali za přízeň a spolupráci v uplynulém nelehkém roce. Přejeme vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do…

Aleš Hrnčál 23.12.2022

PF 2022

Přejeme všem našim zákazníkům vánoční svátky plné pohody (nejen té tepelné) a do nového roku 2022 pevné zdraví.

Lucie Rachačová 16.12.2021